Hướng dẫn về thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022