DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

DỰ KIẾN LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Khối 12:

Ngày thi

Buổi
thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Bắt đầu
làm bài

Hết giờ
làm bài

19/4/2022
(Thứ 3)

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

9 giờ 20

Vật lý

60 phút

9 giờ 35

9 giờ 40

10 giờ 40

20/4/2022
(Thứ 4)

Sáng

Hóa học

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 20

Sinh học

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 40

21/4/2022
(Thứ 5)

Sáng

Lịch sử

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 20

Địa lý

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 40

GDCD

60 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

11 giờ 00

22/4/2022
(Thứ 6)

Sáng

Toán

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 50

Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 05

9 giờ 10

10 giờ 10

23/4/2022

(Thứ 7)

Sáng

Tin học

60 phút

7 giờ 15

7 giờ 20

8 giờ 20

Công nghệ

60 phút

8 giờ 35

8 giờ 40

9 giờ 40

2. Khối 10, 11:

Ngày thi

Buổi
thi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Bắt đầu
làm bài

Hết giờ
làm bài

10/5/2022
(Thứ 3)

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

15 giờ 20

Vật lý

50 phút

15 giờ 35

15 giờ 40

16 giờ 30

11/5/2022
(Thứ 4)

Chiều

Hóa học

50 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 10

Sinh học

50 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

15 giờ 20

12/5/2022
(Thứ 5)

Chiều

Lịch sử

50 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 10

Địa lý

50 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

15 giờ 20

GDCD

50 phút

15 giờ 35

15 giờ 40

16 giờ 30

13/5/2022
(Thứ 6)

Chiều

Toán

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 50

Tiếng Anh

60 phút

15 giờ 05

15 giờ 10

16 giờ 10

14/5/2022

(Thứ 7)

Chiều

Tin học

50 phút

13 giờ 15

13 giờ 20

14 giờ 10

Công nghệ

50 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

15 giờ 20

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 28
Tháng 05 : 2.580
Năm 2022 : 8.123