Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

     Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2022 diễn ra từ ngày 04/5/2022 đến 17 giờ ngày 13/5/2022. Sau đây là hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 theo Công văn 1523/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh nộp phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT như thế nào?

Đối với thí sinh đang học lớp 12

     Khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên Hệ thống phần mềm Quản lý thi. Sau đó rà soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký thi quy định.

Trường THPT nơi thí sinh đang theo học in Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1, Phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu giáp lai lên ảnh của Phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh.

Đối với thí sinh tự do

     Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1 và Phiếu số 2 (thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng) rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo:

     - Bản sao hai mặt Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân trên một mặt của tờ giấy A4

     - 02 ảnh 4x6 kiểu chân dung, mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh vào mặt sau, 02 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ).

     Ngoài ra, thí sinh phải dán thêm 01 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng Phiếu đăng ký dự thi. Công an xã phường nơi thí sinh tự do đang cư trú ký tên và đóng một dấu giáp lai lên ảnh của Phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh.

Lưu ý:

     - Nơi tiếp nhận đăng ký dự thi sẽ giữ lại bì đựng Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu số 1, bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và 02 ảnh, trả lại Phiếu số 2 cho thí sinh sau khi đã ký và đóng dấu xác nhận.

     - Thí sinh lưu giữ Phiếu số 2 này để nhận Giấy báo thi, Giấy chứng nhận kết quả thi. Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng ký dự thi hoặc bị thất lạc Giấy báo thi thì thí sinh đem Phiếu đăng ký dự thi này trực tiếp tới Điểm thi đã đăng ký vào buổi tập trung phổ biến quy chế để sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT

     Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong Phiếu đăng ký dự thi. Vì vậy trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn, những điểm nào chưa rõ thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký để được hướng dẫn đầy đủ:

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

 

Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022 (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022

 

Mẫu Phiếu số 1 (Ảnh minh họa)

Mục SỞ GDĐT……… MÃ SỞ: Thí sinh đăng ký tại đơn vị đăng ký dự thi thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nào thì ghi tên Sở Giáo dục và Đào tạo vào vị trí trống, sau đó điền 02 chữ số biểu thị mã Sở Giáo dục và Đào tạo vào 2 ô trống tiếp theo, mã Sở Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Mục Số phiếu: Thí sinh không ghi mục này.

Mục 1, 2: Ghi theo hướng dẫn trên Phiếu đăng ký dự thi.

Mục 3: a) Nơi sinh của thí sinh chỉ cần ghi rõ tên tỉnh/thành phố, nếu sinh ở nước ngoài thí sinh chỉ cần ghi rõ tên quốc gia (theo tiếng Việt Nam). b) Dân tộc ghi đúng theo giấy khai sinh. c) Quốc tịch nước ngoài thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh.

Mục 4: Đối với Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân mẫu mới, ghi đủ 12 chữ số vào các ô tương ứng; đối với Chứng minh nhân dân mẫu cũ, ghi 09 chữ số vào 09 ô cuối bên phải, 03 ô đầu để trống.

Mục 5: Mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường chỉ đối với các xã/phường thuộc Khu vực 1 sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thí sinh cần tra cứu tại nơi đăng ký dự thi để ghi đúng mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận, mã xã/phường nơi thường trú hiện tại vào các ô tương ứng bên phải.

Thí sinh không thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã. Sau khi điền đủ các mã đơn vị hành chính, thí sinh ghi rõ tên xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố vào dòng trống.

Mục 6: Ghi tên trường và địa chỉ đến huyện/quận, tỉnh/thành phố của trường vào dòng kẻ chấm. Ghi mã tỉnh nơi trường đóng vào 02 ô đầu, ghi mã trường vào 03 ô tiếp theo (nếu mã trường có 01 chữ số thì 02 ô đầu tiên ghi số 0, nếu mã trường có 02 chữ số thì ô đầu tiên ghi số 0).

Đối với thí sinh là công an, quân nhân được cử tham gia dự thi thì ghi mã tỉnh/thành phố tương ứng với tỉnh nơi đóng quân và mã trường THPT là 900.

Đối với thí sinh có thời gian học ở nước ngoài thì những năm học ở nước ngoài ghi mã tỉnh/thành phố tương ứng với tỉnh/thành phố theo nơi/hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và mã trường THPT là 800.

Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học (ví dụ 12A1, 12A2,...), đối với thí sinh tự do ghi “TDO”.

Mục 7: Ghi rõ điện thoại, email. Thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, cần đăng ký số điện thoại di động của mình để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Mục 8: Thí sinh phải ghi rõ thông tin của người liên hệ bao gồm: họ tên; số điện thoại; địa chỉ xóm (số nhà), thôn (đường phố, ngõ ngách), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. Địa chỉ này đồng thời là địa chỉ nhận Giấy báo trúng tuyển nếu thí sinh trúng tuyển.

Mục 9: Nếu có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non thì đánh dấu (X) vào ô ở bên cạnh.

Mục 10: Bắt buộc phải đánh dấu (X) vào một trong 02 ô để biểu thị rõ thí sinh học theo chương trình THPT hay chương trình GDTX cấp THPT.

Mục 11: Thí sinh tự do đánh dấu (X) vào 01 trong 02 ô để phân biệt rõ là chưa tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi).

Mục 12: Thí sinh đăng ký dự thi tại Hội đồng thi nào thì ghi tên Hội đồng thi và mã Hội đồng thi vào vị trí tương ứng.

Mục 13: Học sinh đang học lớp 12 THPT tại trường nào thì nộp đăng ký dự thi tại trường đó. Các đối tượng khác nộp đăng ký dự thi tại các địa điểm do Sở Giáo dục quy định. Mã đơn vị đăng ký dự thi ghi theo hướng dẫn của nơi nhận đăng ký dự thi.

Mục 14: Thí sinh đang là học sinh lớp 12 phải đăng ký bài thi tại điểm a, thí sinh không được phép chọn các môn thi thành phần ở điểm b.

Đối với thí sinh tự do, có thể chọn cả bài thi (tại điểm a) hoặc chỉ chọn một số môn thành phần (tại điểm b) cho phù hợp.

Thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội). Thí sinh tự do thì chỉ được đăng ký môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp.

Nếu thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT có những bài thi/môn thi (để xét công nhận tốt nghiệp THPT) năm trước đủ điều kiện bảo lưu, nếu muốn bảo lưu bài thi/môn thi nào thì phải ghi điểm bài thi/môn thi đó ở Mục 16. Tuy nhiên, vẫn có thể chọn thi bài thi/môn thi thành phần (đã đề nghị bảo lưu) để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Đối với thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên có thể chọn bài thi Ngoại ngữ nếu có nguyện vọng sử dụng môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Cách chọn bài thi/môn thi thành phần: Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi thành phần nào, đánh dấu (X) vào ô bài thi/môn thi thành phần tương ứng.

Riêng đối với bài thi Ngoại ngữ thí sinh điền mã số tương ứng với ngôn ngữ cụ: N1 - Tiếng Anh; N2 - Tiếng Nga; N3 - Tiếng Pháp; N4 - Tiếng Trung Quốc; N5 - Tiếng Đức; N6 - Tiếng Nhật; N7 - Tiếng Hàn. Thí sinh chỉ được chọn các môn thi thành phần trong một bài thi tổ hợp.

Mục 15: Đối với thí sinh có nguyện vọng miễn thi môn Ngoại ngữ, cần ghi rõ loại chứng chỉ đủ điều kiện miễn thi hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ. Đối với loại chứng chỉ có ghi điểm thi (điểm toàn bài thi), thí sinh phải ghi điểm vào ô “Điểm thi”.

Ví dụ:

15. Đăng ký miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đăng ký để tuyển sinh: (Thí sinh ghi loại chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện theo quy định hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ để được miễn thi):

TOEFL ITP     Điểm thi (Nếu Chứng chỉ có điểm thi, thí sinh ghi điểm vào ô này):

450

 

Mục 16: Thí sinh đã dự thi THPT năm trước, nếu có bài thi/môn thi đủ điều kiện bảo lưu theo quy định, thí sinh muốn bảo lưu điểm của bài thi/môn thi nào thì ghi điểm bài thi/môn thi đó vào ô tương ứng.

Lưu ý: Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh được quyền bảo lưu kết quả của từng môn thi thành phần nếu đủ điều kiện, để bảo lưu điểm toàn bài của bài thi tổ hợp nào, thí sinh phải ghi điểm của tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó).

Đối với những bài thi/môn thi được bảo lưu, thí sinh vẫn có thể đăng ký dự thi (bài thi hoặc môn thi thành phần) ở Mục 14 chỉ trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng kết quả thi xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trên đây là hướng dẫn ghi phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2022. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Nguồn: https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/huong-dan-ghi-phieu-dang-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2022-883-89470-article.html

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 28
Tháng 05 : 2.580
Năm 2022 : 8.123